top of page

LEGAT?

BEMÆRK: LISELUND FONTÆNEN OPLYSER AT ALLE
LEGATMIDLER I PULJEN ER UDDELT. 

VIL DU VIDE MERE KAN DU SENDE EN MAIL TIL: KONTAKT@FILMHOJSKOLEN.

 

LEGAT FRA LISELUND FONTÆNEN

Filmhøjskolens faste partner Liselund Fontænen yder, i særlige tilfælde, støtte til unge der vil på Filmhøjskolen.

Det kan være unge, der har økonomiske årsager eller andre gode grunde til at søge støtte til deres højskoleophold.

Liselund Fontænen bakker også op om skolens samlede diversitets- og minoritetsmålsætning, gennem hvilken skolen ønsker at understøtte målet om at sammensætte højskoleholdene bredt.

 

Dette betyder, at unge også kan søge med dette som fokus i deres ansøgning.

Der kan søges følgende legater:

A: Kr. 5.000,-

B: Kr. 10.000,-

C: VÆLG LEGATBELØB OG BEGRUND

Du sender en ansøgning ved at udfylde nedenstående skema. Vi skal, fra Filmhøjskolens side, gøre opmærksom på, at det alene er Liselund Fontænen, der afgør om en ansøger skal have legat.

 

Det er endvidere fondens ret at beslutte at tilbyde et andet legat end det ansøgte.

 

Nuværende elever vil ikke kunne modtage legat, efter påbegyndt kursus.

Liselund Fontænen forpligter sig ikke til at begrunde et eventuelt afslag.

Bemærk: Der kan foreløbigt kun søges legat til forårssemestret 2024.

BO.jpg
bottom of page