top of page

FILMHØJSKOLENS
BESTYRELSE

Bestyrelsen på Filmhøjskolen Møn

 

Formand: Civilingeniør / Iværksætter Steffen Steffensen

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 

Filminstruktør Kristine Bidstrup

Kreativ producer / Manuskriptforfatter Lars Christian Detlefsen

Didaktisk designer, projektleder Stine Staal Steffensen

Kulturformidler Niels Halm

 

For kontakt til bestyrelsen: kontakt@filmhojskolen.dk el. formanden: stst@liselundfontaenen.dk

 

 

 

 

 

FILMHØJSKOLENS VENNER / SKOLEKREDS

Vores venneforening/skolekreds er åben for alle interesserede.

Elever på Filmhøjskolen kan først indmelde sig, når de afslutter deres semester.

Fra januar 2023 og fremover opkræves Kr. 17,- for et års medlemskab.

Beløbet refererer til det år, hvor skolen startede, og opkræves fordi det er et lovkrav at man aktivt tilvælger sit medlemskab ved at yde et mindre bidrag. Kun medlemmer der har betalt kontingentet kan deltage i generalforsamlingen.

Alle der har en interesse i at støtte op om vores højskole kan søge optag i venneforeningen/skolekredsen.

 

Det er skolens bestyrelse der, i iht. skolens vedtægter, afgør om en ansøger kan blive medlem.

Skolekredsmedlemmer optages løbende på bestyrelsens møder, men indtræder officielt ved skolens årlige generalforsamling.

 

Ansøgning om medlemsskab skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den årlige generalforsamling, der altid afholdes inden udgangen af april måned.

Ønsker du at tilmelde dig skolekredsen, skal du blot sende en mail til:  kontakt@filmhojskolen.dk og skrive 'Filmhøjskolens Venneforening' i emnefeltet. Her bør du oplyse navn, adresse, oplysning om din tilknytning til højskolen og hvorfor du søger medlemskab.

Du vil herefter modtage bekræftelse fra bestyrelse, samt kontingentopkrævning fra vores kontor.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSPLAN - LANGE KURSER 

21.01.2024 – 16.06.2024  Forårssemester / 21 uger

11.08.2024 - 21.12.2024 Efterårssemester / 19 uger

FILMHØJSKOLENS
VENNEFORENING

FILMHØJSKOLENS
ÅRSPLAN

download.png
bio_moen_m_sommerfugl_sort.png
Liselund Fontænen arbejder for at skabe udvikling, vækst og liv på Møn og Sydsjælland
Filmfabrikken her lærer man at lave film som de professionelle
Zentropa Productions
Den Danske Filmskole
download (1).png
Teater Højskolen Rødkilde - bl.a. scenekunstnerisk iværksætteri
CPH:DOX
unnamed.jpg
Logo_Kvadratisk.png
R4DIO - taler med Danmark
Zoom Circle - unge filmer deres liv, drømme og håb

FILMHØJSKOLENS
VEDTÆGTER / ÅRSPLAN


 

 Årsplan
Vedtægter 

FILMHØJSKOLENS
PARTNERE

bottom of page