top of page

Om at gå på Filmhøjskolen.

På Filmhøjskolen handler det meste om film. Om at lære at lave film, om at se film og om selv at skabe film.

 

På skolen optager vi maksimalt 36 elever pr. semester. Af disse vil 2-8 elever være projektelever. Projektelever er elever, der allerede har taget et semester på vores filmhøjskole.

 

Alle elever bor i det samme hus: Bohuset. Her findes både enkeltmands-, to- og tremandsværelser. Alle rum er forskellige og hver af skolens tre etager har deres egne bade- og toiletafsnit.

REDAKTIONER

 

På skolen vil du allerede fra starten komme i en mindre redaktion, der består af 5-7 elever. Denne redaktion er din nære gruppe. Det er i din redaktion du debatterer hverdagens små og store udfordringer, og det er sammen med din redaktion du har rengørings- og køkkentjanser. Det er også i din redaktion I planlægger fester, caféaftner mv.

ALMEN HØJSKOLE

Filmhøjskolen er en almen folkehøjskole. I praksis betyder dette, at halvdelen af den undervisning du modtager på Filmhøjskolen har et perspektiv, der rækker ud over det specifikt faglige. Det skal forstås sådan, at både undervisning, øvelser, opgaver og produktioner i sig har indlejret et samfundsmæssigt, historisk og/eller kulturelt lag, som elever og lærere tager afsæt i. Det kan være undersøgelser af aktuelle temaer som ensomhed, misbrug, kønsstereotyper og andet. Det vigtige er, at vi som skole ikke alene vil lære dig at lave film. Vi vil også, og det mærker du i hverdagen, lære dig at deltage aktivt i samfundet, med en grundlæggende viden og ansvar for de fællesskaber det danske samfund bygger på. 

 

Alle højskoler er forskellige og har deres egne kulturer og måder at drive skole på. På Filmhøjskolen betragter vi alle vores elever som voksne, kommende filmskabere, der både kan og vil fortælle historier med filmmediet som udtryksform.

Skolens faste stab tager sig af dagligdagen og projektuger. Undervisningen varetages af professionelle filmfolk, der alle er dygtige til at formidle deres fag.

 

Som elev på Filmhøjskolen stiller vi ikke krav til dine erfaringer, før du ankommer. Men vi forventer at du elsker film og gerne vil bruge næsten al din tid på at beskæftige dig med film, i den tid du er hos os. Men selvfølgelig er der også plads til alt det sociale og til at nyde Møns fantastiske natur med hav, skov, klint og by.

I flere perioder vil du, som elev på Filmhøjskolen, være i produktion. Det betyder at du, sammen med fem andre elever, er i gang med at lave korte eller længere film. 

DET FAGLIGE I DET DAGLIGE

Alle elever på Filmhøjskolen gennemgår det samme faglige forløb. Kun i projektuger er der indimellem lidt forskellige valgmuligheder ift. aktiviteter og opgaver.

Når du forlader skolen efter et semester har du:

  • Fået kendskab til roller og funktioner på et filmset.

  • Prøvet de faglige områder i filmproduktion og fået bedre styr på det område du særligt brænder for: Producer, Manuskriptforfatter, Instruktør, Fotograf, Belysningsmester, Tonemester eller Klipper.

  • Skabt en fiktionskortfilm, et dokumentarisk filmprojekt, og skabt en række små filmopgaver og såkaldte penneprøver.

VEJLEDNING OG SAMTALER

Filmhøjskolen er indrettet som et stort kollektiv, hvor læring og produktion sker i samspil mellem ledelse, personale, gæstelærere og elever. Hvert semester oplever vi, at nogle elever har glæde af at samtale med os, der er fastansatte på Filmhøjskolen. Alle elever er velkomne til at benytte vores tilbud om personlige samtaler.

Skolen råder over dygtige vejledere, både hvad angår dine faglige og uddannelsesmæssige mål. På Filmhøjskolen modtager vi løbende besøg fra forskellige uddannelser, der fortæller om de muligheder de kan tilbyde dig efter dit højskoleophold, og vi har indimellem besøg af filmbrancherelaterede gæster der giver eleverne indblik og perspektiv på jobmuligheder. 

Nogle elever er på skolen med det der kaldes en MENTORORDNING. Det betyder at vi løbende har aftalte samtaler med disse elever, samt at vi i samarbejde med elevens hjemkommune har lavet en uddannelsesplan for eleven.

Den samlede vejledningsindsats på Filmhøjskolen er en del af semestrets hverdage og undervisning. Vores outrouge har et særligt fokus på uddannelses- og erhvervsvejledning.  

FORSKELLIGHED OG TRYGHED ER NØGLEN

Skolen er et åbent og kreativt sted, hvor der er plads til forskellighed. Som elev skal man have respekt og tolerance for, at livet kan leves på mange måder. Skolen danner ramme om både det daglige, faglige liv, om fritiden, festerne og de små og store samtaler.

Som skole stiller vi os til rådighed for både konstruktiv kritik, forslag og det frie ord. Vi accepterer alle former for livsudfoldelse, så længe du passer dine aftaler, din undervisning og kan tåle at andre mennesker mener noget andet end dig.

Vi danner et kunstnerisk, trygt rum omkring vores elever og lærere. I det rum kan vi være uenige, begå fejl og udfordre, uden at det betyder at vi mister respekten for hinanden.

UDSTYR

 

Du låner udstyr på skolen, men er velkommen til at medbringe dit eget. Eleverne tager selv ansvar for det udstyr de låner og afleverer det i samme stand, som de modtog det.

 

MAD, DRIKKE OG SUNDHED

På Filmhøjskolen er vi optaget af at have et bæredygtigt og klimavenligt køkken. Men vi går ikke på kompromis, når det gælder smag og variation. Vores to dygtige kokke sørger for at du spiser sundt og efter årstidernes spisekammer.

 

Vi holder igen med kød, men er ikke en 100% vegetarisk højskole. Vi imødekommer elever, der har udfordringer med allergier eller har besluttet sig for at leve vegansk.

På vores Filmhøjskole er der mange gode anledninger til at fejre dagenes bedrifter og de mange gode kammeratskaber. Alligevel er vi, hos os, optaget af, at der er forskel på hverdag og fest. Derfor drikkes der IKKE alkohol på skolen i perioden søndag-torsdag. På hverdagsaftner lader vi op, hygger i cafeen med kaffe og te. Nogle gange arbejder vi om aftenen og ikke sjældent ser vi film i et eller flere af de screeningsrum, vi har på skolen. 

På Filmhøjskolen betyder alle slags brug af ulovlige stoffer øjeblikkelig hjemsendelse. 

Sundhed handler både om at spise sundt og varieret, men for os handler sundhed også om tryghed. Vi tror på, at man bedst kan skabe og være en god kammerat når man er tryg. Derfor accepterer vi ikke nogle former for chikane, udelukkelse, uønsket seksuel adfærd eller vold i hverken sprog eller fysisk optræden.

KURSUSPRIS OG BETALING

En kursusuge på Filmhøjskolen koster 2250,- og dækker undervisning, mad, udstyr og bolig.

Skolens kontor er altid til rådighed når det gælder om at finde en betalingsordning. Men som udgangspunkt skal den samlede kursusbetaling være skolen i hænde inden semestret sidste produktionsforløb begynder.(midt i semestret). Hvis du har behov for en anden type aftale, kan du kontakte forretningsfører Anette på anette@filmhojskolen.dk og aftale nærmere med hende.

Hvis du helt, eller midlertidigt, har afbrudt en videregående uddannelse, kan du få en pit-stop-ordning med skolen. Det betyder at du får en mindre rabat. Det samme gælder, hvis du ikke har gennemført en gymnasial(el. lign) uddannelse. Hvis du har behov for vejledning eller anden støtte kan det lade sig gøre. Skolen vejledningsindsats sikrer, at du kan få både støtte og rådgivning i hverdagen. Både i forhold til det personlige og dine fremtidsønsker.

 

Da en højskoleplads ikke kan erstattes med andre end den tilmeldte elev, kan vi ikke tilbagebetale fuld kursusafgift ved afbrudt forløb. I udgangspunktet vil vi, i kursets første 3 uger, tilbageholde et beløb svarende til udgangen af den måned eleven udmelder sig + den følgende måned. Ønsker du at afbryde forløbet senere, vil vi ikke kunne tilbyde at tilbagebetale kursusafgift, og eventuel skyldig afgift vil blive opkrævet.

Hvis du har tilmeldt dig et semester og betalt din kursusafgift, og du minimum 10 dage inden start beslutter, at du alligevel ikke at vil gå på Filmhøjskolen, vil vi tilbageholde 10.000,- af din indbetaling til dækning af vores tab. 

Det er vigtigt, at vi er et godt match og at du er indforstået med skolens metode og kultur. Hvis ledelsen vurderer, at du ikke kan indgå i skolens dagligdag på en selvstændig og stabil måde, kan vi melde dig ud. Hvis en elev udmeldes af ledelsen, betales kursusafgiften tilbage, fra den dag eleven forlader skolen.

FILMHØJSKOLEN MØN     SKOLEGADE 4-6     4780 STEGE    TELEFON   7199 9198     MAIL: KONTAKT@FILMHOJSKOLEN.DK

bottom of page