top of page

OM AT GÅ PÅ FILMHØJSKOLEN

På Filmhøjskolen handler det meste om film. Om at lære at lave film, om at se film og om selv at skabe film. På skolen optager vi maksimalt 36 elever pr. semester. Af disse vil 2-8 elever være projektelever. Projektelever er elever, der allerede har taget et semester på vores filmhøjskole. Alle elever bor i det samme hus: Bohuset. Her findes både enkeltmands-, to- og tremandsværelser. Alle rum er forskellige og hver af skolens tre etager har deres egne bade- og toiletafsnit.

 

REDAKTIONER

 

På skolen vil du allerede fra starten komme i en mindre redaktion, der består af 5-7 elever. Denne redaktion er din nære gruppe. Det er i din redaktion du debatterer hverdagens små og store udfordringer, og det er sammen med din redaktion du har rengørings- og køkkentjanser. 

ALMEN HØJSKOLE

 

Filmhøjskolen er en almen folkehøjskole. I praksis betyder dette, at halvdelen af den undervisning du modtager på Filmhøjskolen har et perspektiv, der rækker ud over det specifikt faglige. Det skal forstås sådan, at både undervisning, øvelser, opgaver og produktioner i sig har indlejret et samfundsmæssigt, historisk og/eller kulturelt lag, som elever og lærere tager afsæt i. Det kan være undersøgelser af aktuelle temaer som ensomhed, misbrug, kønsstereotyper og andet.

 

Det vigtige er, at vi som skole ikke alene vil lære dig at lave film. Vi vil også, og det mærker du i hverdagen, lære dig at deltage aktivt i samfundet, med en grundlæggende viden og ansvar for de fællesskaber det danske samfund bygger på. 

 

Alle højskoler er forskellige og har deres egne kulturer og måder at drive skole på. På Filmhøjskolen betragter vi alle vores elever som voksne, kommende filmskabere, der både kan og vil fortælle historier med filmmediet som udtryksform.

 

Skolens faste stab tager sig af dagligdagen og projektuger. Undervisningen varetages af professionelle filmfolk, der alle er dygtige til at formidle deres fag.

 

Som elev på Filmhøjskolen stiller vi ikke krav til dine erfaringer, før du ankommer. Men vi forventer at du elsker film og gerne vil bruge næsten al din tid på at beskæftige dig med film, i den tid du er hos os. Men selvfølgelig er der også plads til alt det sociale og til at nyde Møns fantastiske natur med hav, skov, klint og by.

 

I flere perioder vil du, som elev på Filmhøjskolen, være i produktion. Det betyder at du, sammen med fem andre elever, er i gang med at lave korte eller længere film. 

DET FAGLIGE I DET DAGLIGE

 

Alle elever på Filmhøjskolen gennemgår det samme faglige forløb. Kun i projektuger er der indimellem lidt forskellige valgmuligheder ift. aktiviteter og opgaver.

Når du forlader skolen efter et semester har du:​

  • Fået kendskab til roller og funktioner på et filmset.

  • Prøvet de faglige områder i filmproduktion og fået bedre styr på det område du særligt brænder for: Producer, Manuskriptforfatter, Instruktør, Fotograf, Belysningsmester, Tonemester eller Klipper.

  • Skabt en fiktionskortfilm, et dokumentarisk filmprojekt, og skabt en række små filmopgaver og såkaldte penneprøver.

PROJEKTELEV PÅ FILMHØJSKOLEN

 

Filmhøjskolen tilbyder engagerede elever at tage et ekstra semester som projektelev. Projektelever arbejder videre med et særligt fagligt fokus, som aftales nærmere med skolens ledelse og lærere. Ofte arbejder projekteleverne med videreudvikling af filmprojekter, men der er også projektelever som kommer i 1-3 ugers praktik, i filmbranchen. Endelig er der projektelever, der dykker endnu længere ned i både det faglige og sociale liv på Filmhøjskolen. Filmhøjskolen har 8 projektelevpladser pr. semester.

 

Ønsker du mere information om projektelevpladser, kan du rette henvendelse til: kontakt@filmhojskolen.dk

VEJLEDNING OG SAMTALER

 

Filmhøjskolen er indrettet som et stort kollektiv, hvor læring og produktion sker i samspil mellem ledelse, personale, gæstelærere og elever. Hvert semester oplever vi, at nogle elever har glæde af at samtale med os, der er fastansatte på Filmhøjskolen. Alle elever er velkomne til at benytte vores tilbud om personlige samtaler.

 

Skolen råder over dygtige vejledere, både hvad angår dine faglige og uddannelsesmæssige mål. På Filmhøjskolen modtager vi løbende besøg fra forskellige uddannelser, der fortæller om de muligheder de kan tilbyde dig efter dit højskoleophold, og vi har indimellem besøg af filmbrancherelaterede gæster, der giver eleverne indblik og perspektiv på jobmuligheder. 

 

Nogle elever er på skolen med det der kaldes en MENTORORDNING. Det betyder at vi løbende har aftalte samtaler med disse elever, samt at vi i samarbejde med elevens hjemkommune har lavet en uddannelsesplan for eleven.

 

Den samlede vejledningsindsats på Filmhøjskolen er en del af semestrets hverdage og undervisning.

 

Vores outrouge har et særligt fokus på uddannelses- og erhvervsvejledning.

 

FORSKELLIGHED OG TRYGHED ER NØGLEN

 

​Skolen er et åbent og kreativt sted, hvor der er plads til forskellighed. Som elev skal man have respekt og tolerance for, at livet kan leves på mange måder. Skolen danner ramme om både det daglige, faglige liv, om fritiden, festerne og de små og store samtaler.

 

Som skole stiller vi os til rådighed for både konstruktiv kritik, forslag og det frie ord. Vi accepterer alle former for livsudfoldelse, så længe du passer dine aftaler, din undervisning og kan tåle at andre mennesker mener noget andet end dig.

 

Vi danner et kunstnerisk, trygt rum omkring vores elever og lærere. I det rum kan vi være uenige, begå fejl og udfordre, uden at det betyder at vi mister respekten for hinanden.

AT BÆRE SIN EGEN VÆGT

På filmhøjskolen hylder vi det princip, at man som elev skal evne at bære sin egen vægt.

Men hvad mener vi med det?

 

Alle højskoleelever skal, i henhold til dansk lov på området, være myndige.

 

Som højskole skal vi tilbyde en ramme omkring både det faglige, det praktiske og det sociale liv på højskolen. Det betyder, at eleverne skal kunne forstå, virke og fungere i vores ramme og er indforstået med at følge skolens regler og værdier.

Men det betyder også, at når rammen er sat, skal man som elev være i stand til at klare sine daglige udfordringer selv. Man skal kunne passe den undervisning der tilbydes; deltage aktivt og møde til tiden. Man skal kunne passe sine tjanser og pligter. Man skal kunne samarbejde med de andre elever, både dem man er tæt på og dem man er længere fra.

 

Det er bl.a. denne opgave: At fungere og selv kunne overkomme det, der følger med i et højskoleophold, der styrker den almene dannelse og den demokratiske samtale, som er højskolens fineste mål.

Flere og flere elever kommer til højskolen med en baggrund, der kort kan beskrives som, at de har slået sig lidt på livet. Nogle har oplevelser, nogle diagnoser og ganske få har på forhånd bedt om at få et mentorforløb. Det er vi som skole både klar over og indstillede på.

Vi kan godt takle disse udfordringer, men det er vigtigt at understrege, at den enkelte elev selv skal tage ansvar for at fungere på højskolen, mens de er her, både i undervisningen og i fritiden.

Vi, som personale, er ikke uddannede til at give behandling eller vurdere elevers mentale tilstand. Men vi er, som ansatte, aktivt medvirkende til at give råd og vejledning, når det er ønsket og påkrævet.

Filmhøjskolens udgangspunkt er, at elever der har meldt sig på et semester, selv har overvejet om de er parat til at opfylde de krav, der er til en højskoleelev.

Viser det sig, at man – i praksis – ikke kan leve op til kravet om at deltage i undervisningen, forberede sig, medvirke aktivt til rengøring og køkkenarbejde, indgå i samarbejde om filmproduktion med sine højskolekammerater, så må eleven og/eller vi, som personale, genoverveje om der er en parathed til at være på højskolen.

Personalet kan, i særlige tilfælde, henvise til professionel hjælp, når det er absolut nødvendigt. Vi kan også sparre med elever, der har behov for mentorstøtte, på et generelt niveau.

Men vi kan ikke løse alle interne konflikter, kontrollere elevers adfærd, styre og overvåge fritid, eller for den sags skyld, ændre på vores højskolemodel, fordi enkelte elever ikke passer ind i den.

Det er endvidere sådan, at fritiden uden for højskolens officielle program(aftener og weekends) er tid og samvær, som eleverne selv skal evne at styre. Personalet står ikke til rådighed for elevernes spørgsmål og mindre udfordringer, når de har ferie eller fri.

Vi har i fritiden en vagt, som elever kan kontakte med sager, der ikke kan vente. Det vil typisk være områder der involverer håndværkere, myndigheder eller at der skal indkaldes professionel hjælp udefra.

 

Sager eller udfordringer som hører til det område vi kalder; At bære sin egen vægt, skal vagt og personale i udgangspunktet ikke involveres i.

Når vi siger, at man skal kunne bære sin egen vægt, som højskoleelev på Filmhøjskolen, betyder det altså, at man kan tage ansvar for sin egen læring, aktivt kan deltage i de aktiviteter, som skolen sætter ramme for og være en god kammerat, ved at respektere forskellighed og kulturelle forskelle.

 

UDSTYR

 

Du låner udstyr på skolen, men er velkommen til at medbringe dit eget. Eleverne tager selv ansvar for det udstyr de låner og afleverer det i samme stand, som de modtog det.

 

MAD, DRIKKE OG SUNDHED

 

På Filmhøjskolen er vi optaget af at have et bæredygtigt og klimavenligt køkken. Men vi går ikke på kompromis, når det gælder smag og variation. Vores to dygtige kokke sørger for at du spiser sundt og efter årstidernes spisekammer.

 

Vi holder igen med kød men er ikke en 100% vegetarisk højskole. Vi imødekommer elever, der har udfordringer med allergier eller har besluttet sig for at leve vegansk.

 

På vores Filmhøjskole er der mange gode anledninger til at fejre dagenes bedrifter og de mange gode kammeratskaber. Alligevel er vi, hos os, optaget af, at der er forskel på hverdag og fest. Derfor drikkes der IKKE alkohol på skolen i perioden søndag-torsdag. På hverdagsaftner lader vi op, hygger i cafeen med kaffe og te. Nogle gange arbejder vi om aftenen og ikke sjældent ser vi film i et eller flere af de screeningsrum, vi har på skolen. 

 

På Filmhøjskolen betyder alle slags brug af ulovlige stoffer øjeblikkelig hjemsendelse. 

 

Sundhed handler både om at spise sundt og varieret, men for os handler sundhed også om tryghed. Vi tror på, at man bedst kan skabe og være en god kammerat når man er tryg. Derfor accepterer vi ikke nogle former for chikane, udelukkelse, uønsket seksuel adfærd eller vold i hverken sprog eller fysisk optræden.

KURSUSPRIS OG BETALING

 

En kursusuge på Filmhøjskolen koster 1950,- og dækker undervisning, mad, udstyr og bolig.  Samlet pris efterår (19 uger): Kr. 37.050,-  /  Forår (22 uger): Kr. 42.900,-

 

Skolens kontor står altid til rådighed, når det gælder om at finde en betalingsordning.

 

Betaling foregår i 2 rater. 1. rate er inden kursusstart og 2. rate er midt i semestret.

 

Hvis du har behov for en anden type aftale, kan du kontakte forretningsfører Anette på anette@filmhojskolen.dk og aftale nærmere med hende.

 

Hvis du har behov for vejledning, eller anden støtte, kan det lade sig gøre. Skolen vejledningsindsats sikrer, at du kan få både støtte og rådgivning i hverdagen. Både i forhold til det personlige og dine fremtidsønsker.

 

Da en højskoleplads ikke kan erstattes med andre end den tilmeldte elev, kan vi ikke tilbagebetale fuld kursusafgift ved afbrudt forløb. I udgangspunktet vil vi, i kursets første 3 uger, tilbageholde et beløb svarende til udgangen af den måned eleven udmelder sig + den følgende måned.

 

Ønsker du at afbryde forløbet senere, vil vi ikke kunne tilbyde at tilbagebetale kursusafgift, 

 

Hvis du har tilmeldt dig et semester og betalt din kursusafgift og du minimum 10 dage inden start beslutter, at du alligevel ikke at vil gå på Filmhøjskolen, vil vi tilbageholde 10.000,- af din indbetaling til dækning af vores tab. 

Filmhøjskolen Møn
bottom of page