top of page

FILMHØJSKOLENS HISTORIE

Filmhøjskolen Møn åbnede i januar 2017.

Forinden havde en gruppe lokale borgere og ildsjæle fra Møn, med erhvervsmanden Steffen Steffensen og familiefonden Liselund Fontænen i spidsen, udarbejdet det skriftlige materiale, som skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man ønsker at søge om at åbne en ny folkehøjskole i Danmark.

Dette arbejde foregik naturligvis i årene før åbningen.

I Stege finder man Skolegade og navnet er ikke tilfældigt. Fra århundredeskiftet (1900) har der i gaden ligget en bygning som er bygget til Teknisk Skole. Ved siden af denne åbnedes i 1936 en kommuneskole, i en stor dengang nyopført bygning.

Disse to bygninger huser i dag Filmhøjskolen Møn, med folkeskolebygningen som undervisnings., spisesal, cafe, biograf, studier og administration Den gamle tekniske skole er bohus for eleverne.

Men tilbage til begyndelsen. I sommeren 2016 begyndte bestyrelsen at lede efter en forstander, der dels kunne stå i spidsen for at løfte højskolen ud i virkeligheden, dels kunne videreudvikle et egentligt koncept for skolen. Det gjaldt i første omgang en fagplan, en metode, samt at finde både egnede lærere og interesserede elever.

Men det indebar også at indrette en fysisk skole, der kunne fungere som moderne højskole.

Den 1. juli 2016 blev Lars Gandsø ansat som skolen første forstander.

 

Bestyrelsen der jo havde udset sig de to bygninger i Skolegade, var naturligvis opmærksomme på, at bygningerne havde i mange år tjent andre formål, så der skulle tænkes om, bygges og indrettes. Denne proces er som bekendt ikke gratis, så Liselund Fontænen bidrog med seriøse midler.

Vi startede renoveringsprocessen i september 2016, og havde dermed kun nogle få måneder inden vi havde planlagt at modtage de første elever. Opgaverne var mange, mangeartede og skulle foregå hurtigt og sideløbende. Skolen blev imidlertid klargjort, møbler og udstyr blev indkøbt. Vi fik bygget et køkken og en lille spisesal.

I første omgang var skolen måske ikke helt 'nøglefærdig', men dog god nok til, at vi turde prøve at lave en hjemmeside og en annoncekampagne for den skole, der det første år hed Højskolen Møn; Levende ord - Levende billeder.

 

STARTEN

Efter en ualmindelig intens arbejdsperiode sagde vi den 15. januar 2017 velkommen til skolen første hold vores nye skoles allerførste semester; F17. 26 elever startede på en skole, hvor malingen de fleste stede ikke var tør endnu.

Det første hold bestod af tre linjer: Digterlinjen, Filmlinjen og Dokumentarlinjen. Vi prøvede os famlende frem, men eleverne var både forstående og engagerede. Det stod hurtigt klart at skolen måtte have en skarp profil for at kunne gøre sig synlig og attraktiv for kommende elever. Verden så i 2017 sådan ud, at Facebook var et relativt nyt annoncemedie - men samtidig det sikreste sted at komme i dialog med unge der ville på Højskole. Fra Ministeriets side var vi blevet fortalt at en undersøgelse viste, at ca. hver enden højskoleelev i Danmark har valgt deres skole fordi de kender en eller flere der selv har gået på skolen.

Så det var klart for os, at vi ikke alene skulle finde den ene halvdel som alle højskoler skal tiltrække, men jo også den anden halvdel, for ingen havde gået hos os og ingen anede at vi eksisterede.

Derfor tog vi den beslutning at tone rent flag og alene koncentrere os om det, vi brændte for: Levende billeder. I begyndelse af 2018 skiftede vi officielt navn til Filmhøjskolen Møn, og det har vi heddet, og været, siden.

Hver eneste måned siden vi åbnede i 2017 har vi forbedret skolens rammer med maling, møbler, udstyr, ideer og implementering af de erfaringer vi har gjort os. Vi har, efter allerbedste evne, brugt den gode feed-back vores elever løbende har gives os gennem evalueringer og daglig praksis.

Over tid har vi fået bygget vores egen hyggelige biograf, fået fordoblet størrelsen på vores spisesal, etableret studie og 6 produktionsrum, som eleverne arbejder i når de er i en af de to afgørende skabelsesfaser på deres semester: Dokumentarisk forløb og fiktionskortfilmforløbet.

FILMHØJSKOLEN MØN
FILMHUS MØN

FILMHUS MØN

 

I 2020 stod vores fine Filmhus Møn færdig. Ideen var at skabe en ramme, hvor både tidligere elever og professionelle filmfolk kunne få nogle gode professionelle rammer om såvel pre- som postproduktionsfaserne på deres filmprojekter.

Filmhuset består i dag af et stort udviklingsrum, en lækkert lejlighed med skrivefaciliteter og en post-produktionsbiograf hvor man kan både klippe film, color grade og lave biograflys på sin film.

ARBEJDET FORTSÆTTER

Her midt i efteråret 2023, har vi sagt goddag og farvel til omkring 400 elever. Skolen har i sin syvårige historie oplevet stor fremgang, men også bump på vejen. Vi var, som hele verden, ramt af Covid 19 og vi har oplevet både ventelister og perioder med lidt færre elever end vi kunne have ønsket. Vi er stadig en ung skole - og derfor tænker vi ungt og prøver hele tiden at forbedre skolens form, metode og indhold.

 

Vores elever har produceret over 300 film og vi er blevet en skole som både offentligheden og filmbranchen har kendskab til. Elevernes afgangsfilm har for hver semester premiere på Filmmagasinet Ekko og vi var både stolte og beærede over da bladet under overskriften: Mangfoldigheden sprudler i talenters film skrev om os:  

"Og så må man konstatere, at de unge filmskabere går forrest, når det gælder branchens aktuelle buzzord: mangfoldighed.

Der strømmer en naturlig åre af etnisk og seksuel diversitet gennem filmene, der udfolder genrer som thriller og gys, men også både søskende-, venskabs- og parholdsdrama.

 

Imponerende niveau


Filmhøjskolen Møn har siden 2017 tilbudt unge mennesker undervisning i filmens verden.

 

Vi besøgte i 2020 filmhøjskolen og skrev en reportage om det kreative miljø, som har en stærk lærerstab med blandt andre folk uddannet fra Den Danske Filmskole. Samme år vandt kortfilmen Lidt endnu, der blev produceret på Filmhøjskolen Møn, Publikum Prisen ved Ekko Shortlist Awards.

Siden er flere talentfulde kortfilm fra filmhøjskolen kommet på Ekko Shortlist, og niveauet blandt eleverne er altid overraskende imponerende.

I mange år har European Film College i Ebeltoft været den førende filmhøjskole i Danmark, men efterhånden begynder Filmhøjskolen Møn at ligne et stærkt alternativ til den jyske filmuddannelse."

(Kilde: Filmmagasinet Ekko, Nicki Bruun)

Jo, vi har skabt en skole, der har vist sin berettigelse som spiller på filmbranchens talentudviklingsbane. Mange af vores tidligere elever er landet i filmbranchen, en del har taget vejen til uddannelser på Den Danske Filmskole, Super 16, Super 8, 18 Frames og VIA University College-uddannelsen Multiplatform Storytelling And Production.

Endelig ser vi, med stolthed og glæde, hele tiden film ud i modtageuniverset, der er skabt af eller med hænder fra vores tidligere Filmhøjskoleelever.

LG/ Filmhøjskolen Møn den 1. september 2023.

I produktion på Filmhøjskolen Møn
bottom of page