Projektelev på forårssemesteret 2020

Filmhøjskolen tilbyder nuværende og tidligere elever et 2. semester. I udgangspunktet er semestret tilrettelagt således, at eleven følger den allerede tilrettelagte semesterundervisning således at projekteleverne bliver en fast bestanddel af det nye hold der starter.
Vi gør opmærksom på, at der et begrænset antal pladser, og at projektelever kan ansøge om at blive volontør, for yderligere info om denne mulighed kontakt da Emil@filmhojskolen.dk

Projektelever har foruden den allerede tilrettelagte semesterundervisning en række forløb med særligt fagligt fokus:

·       CPH:DOX – Festivaldeltager og deltager på faglige workshops under CPH:DOX

(Bemærk: Filmhøjskolen dækker udgifter til festivalpas og adgang til workshops. Hvis elever ønsker at overnatte i København, skal de selv finde et sted og dække udgifter hertil. Filmhøjskolen giver elever på festival madpenge svarende til madudgifterne på højskolen. Filmhøjskolen dækker derudover transport-udgifter fra Stege til København og retur.) 

·       Fagligt produktionsforløb med Teaterhøjskolen Rødkildes projektelever

(I samarbejde med projekteleverne på Rødkilde vil vi – med udgangspunkt i projektelevernes egne ønsker og faglige mål, tilrettelægge et produktionsforløb der skal munde ud i et filmisk produkt der skabes af projekteleverne i forening.)  

·       Praktikophold på produktion

(Bemærk: i skrivende stund kender vi ikke projekterne i Filmhus Møn og vi kan derfor ikke for indeværende sige hvilke produktioner vi kan tilbyde praktik på)

·       Projektelevernes egne individuelle projekter under supervision af skolens ledelse/lærere

Projekteleverne tilrettelægger deres forløb i samarbejde med Emil Holtemann. Emil har det daglige ansvar for det faglige forløb og han er projektelevernes sparringspartner under semestret. Det er endvidere Emil der vejleder projekteleverne om hvilke fagforløb på det ordinære semester, som den enkelte projektelev skal følge.

Navn *
Navn
Hvilket semester har du gået på? *