30223808_10216519874497341_74291658_o.jpg

Vi går nye veje

Filmhøjskolen Møn er en utraditionel og anderledes indrettet højskole, der har fokus på at folde dit kunstneriske potentiale ud og give dig en grundlæggende indsigt i film- og lydproduktioner. Samtidig er vi en højskole, hvor der er åbne værksteder, og hvor du altid kan producere - både med afsæt i opgaver og på dine egne initiativer.

Du får et solidt netværk, nye venner og samarbejdspartnere og en lille håndfuld selvstændige værker, som du kan bruge til at søge ind på kunstskoler og/eller uddannelser.

28767761_10155550532554247_557128978_o.jpg
27537455_10215097410770743_894859691_o.jpg

Utraditionelle læringsrum

Skolen tænker i innovative læringsforløb, der én-til-én giver dig konkrete værktøjer, som du kan tage med dig. Det gælder både det faglige, produktionerne og de projekter, der har almen karakter.

Vi har et professionelt filmstudie, som du producerer i. Et atelier, hvor du får maling på hænderne. Et moodboard-værksted, hvor du udvikler dit visuelle sprog og din formmæssige stil.

Vi laver fiktionsprojekter med skuespillerelever fra vores nabohøjskole Rødkilde, og vi har et idéudviklingsrum, hvor du kan tænke, udvikle og skabe med gode redskaber i kreative rammer.

Højskolen giver eleverne en masse sociale og praktiske udfordringer, som betyder, at I selv skal organisere og på demokratisk vis tage beslutninger i og om hverdagen.

Du lever, lærer og skaber med de bedste. Du arbejder med fiktion, dokumentar og podcast. Men du kommer også i kontakt med andre kunstneriske udtryksformer.

Filmhøjskolen er optaget af den gode historie. Historier der er relevante, fordi de har et personligt afsæt. Historier der har et socialt- eller samfundsmæssigt perspektiv.

40158450_2155580648055813_2016189298079956992_n.jpg

Filmhøjskolens værdigrundlag

Filmhøjskolen Møn er en almen folkehøjskole, der sætter identitetsdannelse, livsduelighed og demokratiforståelse først. Højskolen har sit værdimæssige udgangspunkt i en overbevisning om, at fællesskaber bygges på tillid, ligeværdighed, respekt.

Det er Højskolens mål, at eleven gennem sit ophold på skolen former sig til en kritisk, aktiv og bidragende medborger. Identitetsdannelsen styrkes på Filmhøjskolen Møn gennem formidling af og debat om historiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold.

Elever på Filmhøjskolen Møn udtrykker sig i (levende) billeder og lyd. Vi arbejder workshop- og produktionsorienteret, fordi vi tror på, at det faglige og almene skal omsættes igennem den enkeltes sprog og udtryk, for at blive til erfaringer og handling.

Det er del af skolens pædagogik, at eleverne selvorganiserer og beslutter inden for allerede vedtagne områder, der vedrører det sociale, praktiske og projektorienterede arbejde i hverdagen. Fordi samtalen om beslutningsprocesser, der har direkte betydning for samværet og hverdagen, giver eleven en demokratisk forståelse og erfaring.

Livet på højskolen leves med et fornuftspræget forhold til de ressourcer, naturen giver.