top of page
download.png

MØN LEGAT

- Fra Liselund Fontænen.

Filmhøjskolen har, i samarbejde med Liselund Fontænen, fået mulighed for at uddele 10 legater til Filmhøjskoleelever, der ønsker at søge ind på forårssemestret 2023 med start den 15. Januar.

Liselund Fontænen ønsker som legatgiver at give unge filminteresserede, der er økonomisk udfordret af de generelt stigende priser, som følge af den aktuelle inflation, mulighed for at tage et halvt år på højskole. Samtidig vil Liselund Fontænen med legaterne også støtte en igangværende udvikling med mere diversitet på Filmhøjskolen. Endelig vil der kunne ydes støtte til unge der oplever mistrivsel*.

 

Legaterne lyder:

Legat A - Direkte støtte til nedbringelse af elevbetaling på kr. 12.500,- (5 stk.)

Legat B - Direkte støtte til nedbringelse af elevbetaling på kr. 7.250,- (5 stk.)

Legat CProjektlev-legat til nedbringelse af elevbetaling på kr. 12.500,- (5 stk)

Legaterne dækker den sidste del af højskoleopholdet og modregnes elevbetalingen i sidste rate. Legatet bortfalder, hvis legatmodtageren afbryder sit højskoleophold før tid.

 

 

 

 

 

 

315158213_2960957317371348_9076349244569325881_n.jpg

Hvem kan søge?

Alle* kan søge enten legat A eller legat B. Det er Liselund Fontænen der suverænt beslutter om en ansøger skal modtage legat. Liselund Fontænen begrunder hverken tilsagn eller afslag.

Hvordan søger man legat hos Liselund Fontænen?

Du søger legat ved at udfylde nedenstående formular. Din ansøgning bekræftes af Liselund Fontænen ved mail. Liselund Fontænen forbeholder sig ret til enten selv eller gennem Filmhøjskolens personale at tage kontakt til dig for eventuelt uddybende spørgsmål.

Projektelev

Elever, der har taget et semester på Filmhøjskolen og ønsker at fortsætte, eller elever som ønsker at komme tilbage til Filmhøjskolen som projektelev, kan søge legat til nedbringelse af den samlede elevbetaling. Forudsætningen for at søge legatet projektelev-legatet er, at man enten har økonomisk udfordring eller tilhører gruppen af unge, der har ,eller for indeværende mistrives. 

*

(*1: Filmhøjskolen har god erfaring med at give unge filminteresserede, der er udfordret med mistrivsel og/eller psykiatrisk diagnose et givende og godt højskolesemester. Elever der har oplevet mistrivsel skal dog kunne fungere i fællesskabet og evne at tage vare på sig selv. Filmhøjskolen har mentorer, der kan støtte disse elever igennem opholdet. Hvis du har, eller har haft, udfordringer, står dette ikke i vejen for at du kan modtage legat hos Liselund Fontænen.)

(*2: Elever der allerede har tilmeldt sig Filmhøjskolens forårssemester 2023 kan også søge legat. Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal legater.)

Tak

Filmhøjskolen Møn vil gerne takke familien Steffensen for deres generøsist og vilje til at bakke op omkring unge mennesker, der er udfordret af enten mistrivsel eller manglende økonomi.

SØG LEGAT NU
HVILKET LEGAT SØGER DU?

Efter indsendelse modtager du en beskræftelsesmail indenfor et par dage.

RB1_facebook.jpg
bottom of page