Erfaring

Dine erfaringer med film- og lydproduktion er ikke afgørende for at gå på Filmhøjskolen, men du skal have en stor interesse for film.

Nogle ved fra starten af deres højskoleophold, at de vil søge ind på en filmskole, en videregående uddannelse eller kunstakademiet. Andre er blot nysgerrige på, om film og lyd skal være deres arbejdsfelt. Det tager filmhøjskolen højde for, men alle elever passer deres undervisning, deltager i projekter og praktisk arbejde.

Der er mødepligt, og skolen kræver af sine elever, at de respekterer forskellighed og er gode kammerater.


Værker

Som elev på Filmhøjskolen skaber du minimum tre værker. En podcast, et fiktionsværk og et dokumentarisk værk.

Derudover er vi – som et defineret produktionshus – et sted, hvor du opfordres til at skabe selv, sammen med de andre elever.


Faglig forløb

Herunder kan du se et typisk semesterforløb. Vi tager forbehold for ændringer.

INTRO
Mød skolen og dens lærere. Fotostudie, (selv)ledelse, mød Møn, ideudvikling.
Galla og introfest.

TEKNISK INTRODUKTION
Hvordan håndteres og benyttes skolens udstyr? Du lærer det, der skal til for at kunne begynde at producere på Filmhøjskolen.

DIN VISUELLE IDENTITET
3 x 1-uges workshops, med fokus på din kunstneriske kerne, på dit udtryk og din tone:
1. Atelier, 2. Studie/Billede 3. Kunstnerisk afsæt/Moodboard

MANUSKRIPT
Lær at udvikle projekter, skriv synops, treatment og scener.
Workshop i manus med fokus på fiktion.

CASTING
Hvordan caster du rigtigt til dine projekter?
Mød professionelle castere og lær hvad casting gør for en film.

INSTRUKTION I STUDIE
Skab en velfungerende scene i studie - sammen med professionelle skuespillere
og en filminstruktør.

FILMHØJSKOLEN OG TEATERHØJSKOLEN
Fiktionsprojekt med afsæt i studie. Over flere uger med, faste rammer, skabes  
fiktionsfilm i tæt samarbejde med elever fra Teaterhøjskolen Rødkilde.

PROJEKTUGE MED SUPER 16
Super 16 tager eleverne med på en faglig rejse og udfordring. En uge med øvelser, gode råd og
masser af film.

PODCAST + FAGLIG FORDYBELSE
Større podcastproduktion, sideløbende med faglig fordybelse og finjustering af fiktionsfilm
i samarbejde med konsulenter.

STUDIEREJSE EL. PROJEKTUGE
Arrangeret i tæt samarbejde elevgruppen og skole i mellem.

DEN DOKUMENTARISKE FILMPRODUKTION
Over flere uger gives indsigt i det dokumentariske filmunivers og der skabes større
dokumentariske værker.

PREMIERE + VEJLEDNINGSFORLØB
Filmproduktioner vises i biografen, evaluerings- og vejledningsforløb samt
afslutning og farvel.