Lær, lev og skab film i et stort fællesskab

Filmhøjskolen er et aktivt produktionshus, hvor elever, lærere, filmfolk og forskellige hus-kunstnere altid er i proces og produktion. 
På Filmhøjskolen underviser professionelle filmfolk. Alle aktive i den progressive del af den danske og europæiske film- og tv-branche.

Der er altid læringsprocesser på spil og i gang. Vi gennemfører en række intensive og gennemprøvede læringsforløb, der i en fast dramaturgi fører eleverne igennem et intensivt, meningsfuldt og meget lærerigt semester.

Som elev på Filmhøjskolen skaber du minimum tre værker. En podcast, et fiktionsværk og et dokumentarisk værk. Derudover er vi – som et defineret produktionshus – et sted, hvor du opfordres til at skabe selv, sammen med de andre elever.

Vi er først og fremmest en rigtig folkehøjskole.

Vores faglige tilbud har høj kvalitet, men det er meget vigtigt at fortælle alle der søger på Filmhøjskolen, at vi er en rigtig folkehøjskole. Med morgensang, debat, samtaler, demokratiske beslutningsprocesser og samvær. I al undervisning er der indbygget et samfundsperspektiv, der retter sig mod historien, nutiden og fremtiden.

På filmhøjskolen er det vigtigt at du også VIL NOGET med dine film. Film kan forandre verden - men det kræver jo, at man kender den! Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen?

På filmhøjskolen er der plads til forskellighed. Vi er en skole der er bygget på rummelighed, tryghed og gensidig respekt.

I vores egen biograf holder vi filmaftener og lyttebiograf, hvor vi bl.a. ser på den moderne films historie igennem en europæisk og progressiv linse.


3 Værker + filmmaraton


Alle elever forlader Filmhøjskolen med tre større værker: en podcast, en dokumentarfilm og en fiktionsfilm.

Derudover en række penneprøver, øvelser og minde produktioner, bl.a. vores faste 48-timers filmmaraton, der faciliteres af ‘gamle’ elever.


Podcast


Den første store produktion på et filmhøjskolesemester er en podcast. I samarbejde med en professionel tonemester og podcaster produceres en række korte podcasts.
Igennem forløbet er der løbende konsultationer med underviseren, der guider eleven igennem både det tekniske og det kunstneriske.
Forløbet afsluttes med en premiere, hvor samtlige podcasts gennemlyttes, og der gives feedback af både lærere og elever.


Dokumentar


Den anden store produktion er et dokumentarisk filmprojekt. Forløbet strækker sig over fire uger, og eleverne guides af en dokumentarfilminstruktør, der løbende giver både input, vejleding og konsulentsessioner med holdene. Forløbet afsluttes med premiere i skolens biograf, hvor der også evalueres.


Fiktion


Den tredje store produktion er et fiktionsprojekt, som optages i samarbejde med skuespillerelever fra Teaterhøjskolen Rødkilde.
I denne produktionsperiode, der strækker sig over fire uger, får eleverne daglige undervisning og konsulentbistand af to filminstruktører, en filmfotograf og en klipper.
Forløbet er intensivt og dagene lange. Som afslutning vises de fem fiktionsfilm i skolens biograf, hvor de også evalueres.


Faglig forløbErfaring


Dine erfaringer med film- og lydproduktion er ikke afgørende for at gå på Filmhøjskolen, men du skal have en stor interesse for film.

Nogle ved fra starten af deres højskoleophold, at de vil søge ind på en filmskole, en videregående uddannelse eller kunstakademiet. Andre er blot nysgerrige på, om film og lyd skal være deres arbejdsfelt. Det tager filmhøjskolen højde for, men alle elever passer deres undervisning, deltager i projekter og praktisk arbejde.

Der er mødepligt, og skolen kræver af sine elever, at de respekterer forskellighed og er gode kammerater.