ELEVHÅNDBOGEN - DET HANDLER OM FÆLLESSKAB

Her kan du læse Filmhøjskolens elevhåndbog. Den danner grundlag for det praktiske, faglige og sociale liv på skolen. Alle elever på skolen skal, når de har gennemført vores introduktionsforløb, have kendskab til og være indforståede med vores elevhåndbog.

 

VELKOMMEN 

Elevhåndbogen skal du læse og bruge løbende, under dit højskoleophold. Bogen danner grundlaget for at trives på Filmhøjskolen. Alle vigtige oplysninger er samlet her, så er du i tvivl om noget i ugerne der kommer, vil du formentlig kunne finde svaret her - og kan du ikke, så kan du altid trygt gå til personalet.

Herunder kan du se de helt overordnede forventninger vi har til dig som elev:

 • Alle elever er på Filmhøjskolen fordi de er motiverede for at udvikle sig socialt, fagligt og personligt.

 • Alle elever på skolen forstår, at elevgruppen skal være hinandens gode kammerater.

 • Alle på skolen er enige i, at der skal være både plads til forskellighed og ret til at være sig selv.

 • Alle på skolen støtter op om den skole vi er på, sådan som den er indrettet og udformet. 

 

Velkommen til Filmhøjskolen. God læselyst!

 

Med venlig hilsen

Lars Gandsø og personalet på Filmhøjskolen
 

 

Arbejdsgrundlag

 

Filmhøjskolen Møn er funderet i den danske folkehøjskolebevægelse og er en almen folkehøjskole. Det betyder at skolens undervisning og samvær hviler på ideen om, at det alment dannende går hånd i hånd med både det filmfaglige og skolens elevproduktioner. Vi ønsker at være med til at give vores elever en arbejdsdisciplin, åbenhed og ordentlighed, der gør, at de kan trives i både det praktiske, kreative film-produktionsmiljø i almindelighed, og i livet i særdeleshed.

Eleverne oplever, lærer, samtaler og debatterer samtiden med et særligt blik på unges drømme, udfordringer og muligheder, primært gennem en praksis, hvor vi skaber film og lyd, der har det kendetegn ved sig, at de på forskellig vis afspejler unges virkelighed.

Vi bruger film og kunst som afsæt til at forstå samfundsmæssige forhold. Film er på vores skole en slags 'køretøj' til at forstå, at vi må se tilbage for at skue frem. At vores liv bygger ovenpå det fundament vores forfædre og -mødre har skabt. At vi skal give jorden videre, og når den tid kommer, gerne i bedre stand end vi modtog den.

Vi respekterer forskellighed og hinandens kulturelle og religiøse overbevisning, men vi indretter ikke skolen efter den enkeltes behov og ønsker. Som elev på filmhøjskolen er det en forudsætning, at man skal kunne tåle at være sammen med mennesker, der mener noget andet end én selv. Samtalen på Filmhøjskolen har et værdimæssigt udspring, der handler om, at vi taler sammen for at blive klogere på hinanden og verden.

Vi accepterer ikke nogen form for mobning, chikane, overgreb eller vold. Skolen kan ikke rumme nogen form for misbrug.

Skolens arbejdsgrundlag hviler, i sidste ende, på den tanke, at vi skal bedømme hinanden på vores intentioner, frem for løsrevne ord og sætninger. Der skal være plads til både fejltagelser og forskellighed. Til undskyld og tilgivelse på Filmhøjskolen Møn.

 

For at vi, som personale, kan handle på de udfordringer I som elever møder, er det afgørende nødvendigt at I deler jeres oplevelser med os og forstår, at der altid findes et respektfuld og fortroligt rum man kan søge, hos personalet. Kom til os!


 

 

Filmhøjskolen Møn har 3 grundværdier:

Glæde – Alvor – Ambition

Vi skal alle sammen tilføre skolen entusiasme og glæde. Vi skal se muligheder hvor andre ser problemer. Vi skal tage imod livet med godt humør. Vi skal forstå, at det vi kommer med, præger dem vi omgås. Derfor er Glæde en værdi på Filmhøjskolen.

Hvis man vil noget med sine medmennesker, sin kunnen og sin personlige udvikling, må man tage sig selv og sine omgivelser meget seriøst. Det fællesskab vi har på højskolen hviler på en idé om, at du, som elev, er kunstner og vi(personalet) er dine guides til at udvikle dig både i fællesskabet og personligt. Det er også derfor, at tider og aftaler skal overholdes på Filmhøjskolen. Vores højskole og produktionshus kan kun fungere, når vi lytter til hinanden, følger de simple regler og altid behandler både kammerater, personale og husets mange gæster med respekt. Derfor er Alvor en værdi på Filmhøjskolen.

 

Filmhøjskolen er et sted, der drager omsorg for din trivsel. Vi har et personale, der hver især har ansvarsområder, der betyder, at du kan få et givtigt semester hos os. Nogle tager sig af det praktiske, nogle af det læringsmæssige og nogen sikrer at skolen ledes pædagogisk og økonomisk forsvarligt, og efter lovens bogstav. Filmhøjskolen udvikler sig altid – og det gør den fordi den altid forsøger at blive endnu bedre – for dig. Det betyder indimellem travlhed, og indimellem at du vil opleve at der stilles krav til dig. Skolens tredje værdi er Ambition, fordi vi er ambitiøse på både dine og egne vegne.

 

 

Vigtige tidspunkter på Filmhøjskolen

         

Morgensamling/oprydning:        09:15 - 9:30

Formiddagsmodul:                      09:30 - 12:30

Eftermiddagsmodul:                    13:30 - 16:00

 

Spisetider:  

Morgenmad:                                08:00-08:30    (Køkkenhold møder kl. 07:30)

Frokost:                                        12:30-13:00      (Køkkenhold møder 13.00)

Aftensmad:                                  18:00-18:30      (Køkkenhold møder 17.30)

 

 

Ugehjul

Du kan herunder se, hvordan en typisk uge på Filmhøjskolen Møn ser ud. Der er undervisnings og mødepligt fra morgensamling mandag 09:15 til fredag 14:30. Du skal derfor være tilstede på skolen og deltage i undervisningen. Dét, som sker efter aftensmad og i weekender er i de fleste tilfælde frivilligt. Dog opfordrer vi alle elever til at deltage aktivt og initiativrigt både aftener og weekender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semesterplan

Nedenfor er oversigten over dit semester: i daglig tale semesterplanen. Blokkene er beskrevet i overskrifter - som udgangspunkt kan du regne med at formiddage er tavleundervisning og eftermiddag er praktiske øvelser/opgaver. Vi gør opmærksom på, at du skal deltage i alle forløb. Dels fordi de bygger oven på hinanden, og I tillærer et fælles sprog, som I vil få brug for senere i forløbet. Ikke mindst vil du som eksempelvis filminstruktør tilegne dig afgørende viden om, hvordan en fotograf eller tonemester arbejder!

 

 

 

 

 

Højskoleonsdag

Langt størstedelen af onsdagene er reserveret til at bruge tid sammen på andre måder end undervisning og filmproduktion. Vi samles og spiser morgenmad, holder redaktionsmøder og talspersonmøde. Vi gør rent og sidst på eftermiddagen går de, der har lyst i sportshallen, hvor vi har tid fra 15:00 - 16:30. De øvrige elever kan her dyrke yoga, læse, bade på Svanen eller blot finde egentid.

 

Personalet

Personalet holder Personalemøde hver mandag klokken 13.00 – 14.00.

Filmhøjskolens personale kan du kontakte efter behov. Du kan altid kigge ind på vores respektive kontorer.

Der er normalt ansatte i huset frem til klokken 16.00. I weekenderne kan du på opslagstavlen se hvem der har vagt – kontakt vagten i nødstilfælde.

Forstander: Lars E. Gandsø – forstander@filmhojskolen.dk - 40894620

Administrationschef: Anette Vang Andersen – anette@filmhojskolen.dk - 27252510

Line producer og udstyrschef: Robin Schmidt: robin@filmhojskolen.dk - 40113990

Køkkenleder: Oliver Olrik - oliver@filmhojskolen.dk - 26452445

Køkkenassistent mv. Mikkel Anker Larsen: mikkel@filmhojskolen.dk - 20613133

Oldfrue: Dorte Elly Nelausen – dorte@filmhojskolen.dk 23701990

Pedel: Stephan Mathiesen – stephan@filmhojskolen.dk – 41613575

Handyman - Bent Nielsen 

Teknik- og computeransvarlig: Morten Pihl: Pihl@filmhojskolen.dk 41428878

 

Om køkkenet og køkkenets mødetider

På en skole i udvikling, må køkkenet også være i udvikling. Vi går forrest i den grønne omstilling, og sikre eleverne muligheden for at leve sundt.
Derfor køber vi overvejende lokalt for at støtte producenter i vores nærområde og for at minimere unødig transport af varer. Vi køber certificeret økologisk, men også varer der beviseligt er dyrket efter økologiske principper. Vi bygger vores måltider op omkring grøntsager og har et overvejende vegetarisk køkken. Vi samarbejder også med små lokale avlere, der ikke nødvendigvis er øko-certificerede, men følger de økologiske principper.


Med udgangspunkt i Møn’ske og danske råvarer, planlægger vi vores menuer efter årstidernes skiften. Vi arbejder hele tiden på, at finde nye kreative måder at tilberede, servere og konservere råvarerne på. Serveringsformen skifter mellem buffet, fad og tallerken-servering.

 

I køkkenet har vi har ikke kun fokus på elevernes sundhed. Vi vil også hjælpe eleverne med at forstå hvor deres mad kommer fra, og hvordan den kan tilberedes. De skal blandt andet lære hvordan man fileterer en fisk og hvordan brød skal fermentere for at kroppen bedre tager imod det. Disse opgaver(og flere) løser vi med frivillige workshops og obligatoriske timer i køkkenet med køkkenpersonalet.


Vores ambition er, at eleverne, udover at lære en masse om filmproduktion, også vil blive oplyst omkring deres kost og med en større viden, vil være i stand til at reflektere over deres handlinger og hvordan måden de spiser på påvirker deres sundhed og miljøet til enten det bedre eller værre.

 

Personale i Køkkenet:

Mandag & Onsdag:

Personale fra 8.00 – 19.30

Tirsdag, torsdag & fredag:

Personale fra 8.00 – 15.30 

Lørdag og Søndag:

Køkkenhold laver brunch og aftensmad hhv. kl 10:00 og 18:00
Hver anden søndag er der personale på i tidsrummet: 08.00 – 14.00

 

Tjanser, Redaktioner og Trivsel

Som elev på Filmhøjskolen Møn deler du hverdag med ca. 50 mennesker, der spiser, sover, producerer film hver eneste dag i bygningerne. Selvom de ansatte tager sig af de fleste praktiske områder; køkkenet, rengøring, pedelopgaver, SoMe osv. Så har vi sommetider brug for flere hænder. Derfor har du skemalagte tjanser i din redaktion, men det forventes også, at du som elev på Filmhøjskolen aktivt tager fat, hvis du kan se, at der er brug for hjælp.

 

Hvad er en redaktion på Filmhøjskolen?

Alle elever er medlem af en redaktion. Redaktionerne på Filmhøjskolen Møn har flere funktioner; Dels er det jeres trivselsgruppe, som I mødes med hver onsdag. Det er jeres hold, som I er i køkkenet med, hver 6. uge. Og så er det en god gruppe at bruge til at planlægge caféaftener, weekendaktiviteter osv.

Hver onsdag afholder vi redaktionsmøder efter en fast skabelon, hvor fokus er på personlig og social trivsel, praktiske gøremål og dagligdagen.

 

Om personlig vejledning, mentorordning og den vigtige samtale

På Filmhøjskolen tror vi på, at samtalen giver de vigtigste og mest lærerrige møder i livet. Samtalen er din mulighed for at udtrykke dine meninger og behov, og det er din mulighed for at blive klogere på de mennesker du omgås.

Søg samtalen, hvor du møder den. Samtalen er demokratiets og dannelsens fornemste nøgle.

Filmhøjskolen er indrettet som et stort kollektiv, hvor læring og produktion sker i samspil mellem ledelse, personale, gæstelærere og elever. Hvert semester oplever vi, at nogle elever har glæde af at samtale med os, der er fastansatte på Filmhøjskolen. Vi oplever, at elever kan have udfordringer, sygdomme, svære perioder, tunge sten i bagagen, og intet af det er os fremmed. Vi er altid klar til at tage en ligeværdig samtale og det vi, som personale ved, er ting vi kan tage hensyn til eller gøre noget ved. Individuelle samtaler er fortrolige, så det du deler med os bliver mellem os, hvis du ønsker det.

Der er også elever, der kigger ind på et af vores kontorer, værksteder eller i køkkenet, uden at have noget bestemt at ville tale om. Det er også meget velkomment.

Nogle elever er på skolen med det der kaldes en MENTORORDNING. Det betyder at vi løbende har aftalte samtaler med disse elever, samt at vi i samarbejde med elevens hjemkommune har lavet en uddannelsesplan for eleven. Derfor har skolen også en mentor: Forstander Lars Gandsø. 
 

 

Om fravær, sygdom, hjemrejse og udeblivelse

Der er undervisningspligt på Filmhøjskolen Møn. Det betyder, at vi skal krydse dig af hver morgen. Derfor: Er du ikke til stede til morgensamling 09:15, skal vi vide besked. Sygemelding foregår via mail eller messenger/mail til Anette inden klokken 8.00. Du kan ikke sygemelde dig eller meddele udeblivelse via andre elever. I hjemrejseweekender skal du være tilbage ved aftalt tid, ligesom du ikke kan tage hjem før det officielle ugeprogram er slut. 
Filmhøjskolen er ikke et tag-selv-bord, og du kan ikke bare komme og gå som det passer dig. Hver eneste undervisningsdag/uge, bygger oven på den næste. Det gælder også højskoledage, hvor der bl.a. skal gøres rent. Vi kan hverken give eller modtage den bedste undervisning, hvis vi ikke trives, eller hvis der ikke er rent og pænt på skolen.
Har du for meget fravær og/eller sygdom, vil vi kalde dig til en samtale. Det samme gælder, hvis du ikke deltager tilstrækkeligt i tjanser; køkkenvagter og rengøring. Hvis du har vigtige møder uden for skolen skal det foregå uden for undervisningstid. Er det ikke muligt skal du bede om fri, ved i god tid at henvende dig til forstanderen. I den periode semestret varer forventer vi at du prioriterer din højskole og være til stede i den faglige og sociale del af højskolelivet. 

Om orden, rengøring og medansvar for en pæn og ren skole

I hvert eneste rum hænger et billede. På billedet kan du se præcis hvordan rummet skal se ud, når du forlader det. Denne simple regel gør det muligt for os at arbejde koncentreret med det kreative og faglige. Derfor gælder reglen både for elever og personale. Det afgørende er altså IKKE om det er dig, der har rodet eller efterladt et lokale anderledes end på billedet. Hvis du benytter lokalet er det automatisk også dig, der rydder op inden du forlader det.

 

Om Filmhøjskolens udstyr

Filmhøjskolens Højskoleproducer Robin, tager sig af alt udstyr. I skal gå til Robin, når det gælder brug og lån af udstyr, herunder computere. Robin er her typisk fra mandag til onsdag fra 09:00 – 16:00. 
For at låne udstyr skal du booke det på udstyr.filmhojskolen.dk - gerne et par dage før du skal bruge det til optagelse. Hvis du venter til dagen før, er det ikke sikkert han kan hjælpe dig.
Hos Robin kan du også søge råd og vejledning om hvilket udstyr du skal bruge, og hvordan det anvendes. Ødelagt/bortkommet udstyr hæfter du selv for - så pas på det!

Om fritid, udearealer, naboer og fest

PÅ MØN HILSER VI PÅ HINANDEN: Når vi møder en medarbejder, lærer eller nabo til skolen hilser vi altid pænt og med et smil - det giver en god og rar hverdag for alle.

Filmhøjskolen er placeret midt i Stege. Det betyder at vi har meget tætte naboer: Naboerne bakker op om vores skole, når vi respekterer deres behov for at kunne passe deres faste arbejdsrytme, og deres behov for ro og respekt.
Til hverdag skal der være ro klokken 21.00. Det betyder at elever der opholder sig i Bohuset ikke må høre musik, tale højrøstet eller være højrøstede på andre måder. 


Udendørsaktiviteter foregår altid inde i gården med lukket port. Der må ikke sættes møbler, inventar, musikudstyr eller tv i gården.

I gården SKAL der være ro hver aften klokken 21.00 (dvs. højrøstet adfærd).

Al graffiti på skolen områder er bortvisningsgrund. Al rygning på skolens områder udenfor Skammens Skur er bortvisningsgrund. 


Filmhøjskolen har stor glæde af byen og byens meget hjælpsomme borgere. Vis altid respekt og vær en god ambassadør for din skole. Når I producerer film har I brug for, at byen er hjælpsom.
Møn er skøn – brug naturen og havet – men ryd altid op efter dig og behandl dem du møder på din vej med respekt.

 

Sådan fungerer hjemrejseweekends

Vi elsker at være på Filmhøjskolen sammen. Men sommetider skal vi hjem og besøge vores kære. Derfor har vi etableret ca. 1 hjemrejseweekend per måned, hvor skolen ‘lukker’ ned, og det forventes at du tager hjem, hvis du kan!
Vælger du at blive på skolen, skal du være opmærksom på, at der ikke er service fra skolens side - hverken køkken eller øvrigt personale.

Sådan fungerer Cafeen, Home Cinema og skolens biograf

Skolens biograf er et undervisningsrum. Men det er også et sted vi er sammen om det vi elsker: Film.
For at bevare rummets mentale og fysiske kvalitet, har vi valgt, at det aflåses og dermed ikke kan benyttes, uden en lærers tilstedeværelse. Til gengæld er Home Cinema i princippet jeres egen biograf, dog er der nogle regler der skal overholdes:

Lyd: Der må ikke opstilles andet lydudstyr end skolens på skolens fællesarealer. Der må AlDRIG ændres på det satte lydniveau - hvis der brydes ind til subwoofer, lukkes rummet øjeblikkeligt. Dette gælder også til sociale arrangementer og fester. (max-lydniveau er fastsat under hensyn til naboerne). Vinduer ud til gaden er lukkede og plader må aldrig flyttes. Under fest og når der spilles musik skal vinduerne ud til gården ALTID være lukkede

Spil: Der må ikke spilles Playstation eller andre spil i Home Cinema.

Arrangementer og visninger skal være åbne for alle.

Afspilninger: Alle visninger foregår via Chromecast. Der må aldrig benyttes kabler eller flyttes rundt på den opsætning, der allerede er i Home Cinema.

Når der undervises på skolen må Home Cinema ikke benyttes.

Ligesom på resten af skolen, er Caféen alkoholfri i hverdagene.

Sådan arrangeres Galla på FM

Hvert eneste semester åbner vi skolen op for venner og familie. Det gør vi ved at invitere til gallapremiere på vores afgangsfilm og dertilhørende middag. Det foregår altid den sidste lørdag inden semesterets afslutning. Hver elev kan have 2 gæster med på dagen. Det koster 100 kr. per gæstebillet til gallamiddagen.

 

Om vores SO-ME kultur

Film: Dine film skal møde et publikum. Det gælder både til visning i biografen og på Filmhøjskolens ’Sociale Medier’.

På Filmhøjskolens Youtube-kanal findes alle større produktioner, der er skabt på Filmhøjskolen. Det er, for Filmhøjskolen, meget vigtigt at kunne vise kommende elever, hvad skolen producerer. Derfor skal alle film udgives under brandet Filmhøjskolen Møn. Når de først er udgivet af os, er I meget velkomne til selv at udgive jeres film, på jeres egne platforme.

Billeder: Vi lægger løbende billeder ud på vores sociale medier, (Facebook, Instagram, Medium m.v.) der viser dagligdagen på Filmhøjskolen Møn. Har du det sådan, at du ikke ønsker at vi udgiver billeder, der tydeligt viser din person, bedes du meddele det til forstanderen.

Du er altid velkommen til at @ Filmhøjskolen Møn i dine egne posts på Instagram og Facebook, såvel som du meget gerne må sende billeder/videoer, der kommer bag om livet eller produktionerne på Filmhøjskolen til: forstander@filmhojskolen.dk. Vi elsker når du deler, ’liker’ eller kommenterer vores opslag! Du/I kan få et Instagram-take-over i en uge - du skal bare kontakte forstanderen.

 

Om tryghed, stoffer, alkohol og rygning

Filmhøjskolen har af sundhedsmæssige årsager officielt forpligtet sig på at være et røgfrit miljø. Som skole vil vi derfor kraftigt anbefale dig IKKE at ryge, eller HELT at holde op med at ryge. Det handler om både om din og dine kammeraters sundhed.

Det ENESTE sted, der må ryges på skolen er i ’Skammens Skur’ i gården. Skammens skur skal altid være ryddeligt og askebægre og ’gulv’ helt rent. Hvis pedel og oldfrue oplever at skuret, eller gården, bærer præg af rygning, kan de lukke skuret i kortere eller længere tid, så eleverne er henvist til at ryge helt udenfor skolens matrikler.

Der må aldrig ryges foran/bagved skolens bygninger. Dette gælder også for jeres gæster. Elevværelser der på nogen måde bærer præg af rygning, bliver istandsat på beboernes regning. Det faste personale må ikke ryge i arbejdstiden.

Tryghed

Alle skal føle sig trygge på skolen. Vi skal finde en god balance mellem at kunne være, og være trygge. På Filmhøjskolen tror vi på, at samtalen er den korteste vej til dette. Brug redaktionerne til samtaler om dette – og kontakt altid gerne personalet.

Stoffer, der er ulovlige i Danmark, er ulovlige på Filmhøjskolen. Hvis du ikke overholder denne regel, er det omgående bortvisningsgrund!

Hvis du har udfordringer/problemer med stoffer eller bruger medicin, der påvirker din adfærd, så skal du gå til forstanderen. Det kan du roligt gøre – han vil lytte til dig, og i det omfang han kan, hjælpe dig!

Filmhøjskolen Møn indgår naturligt i det samlede videns- og oplysningsarbejde, vi som samfund bekender os til.

Vores oplysningsniveau styrkes ved det vi ved, og ikke ved det vi skånes for.

 

 

Om uønsket adfærd

På skolen accepterer vi ikke nogen form for krænkende adfærd. Forhold elever imellem skal være klart og utvetydigt bygget på gensidig accept. Forhold mellem elever og alle typer af personale accepteres ikke. Vi forventer et respektfuldt sprog internt.

Det er vores klare ønske at du, HVIS du oplever noget, der føles krænkende, grænseoverskridende eller ligefrem ulovligt, kommer til forstanderen. Vi skal have viden for at vi kan handle. Jer elevers trivsel kommer altid først. Samtidig har skolens ledelse også et officielt ansvar for medarbejdernes trivsel, ligesom de har ret til en vis beskyttelse mod GRUNDLØSE anklager. Derfor er det vigtigt at skolens forstander er informeret om eventuelle sager, inden de spredes og kommer til et punkt, hvor der ikke er forsvarlig kontrol med informationerne. Du vil aldrig gå forgæves til forstanderen med dine spørgsmål eller bekymringer. Du er i din gode ret til at have holdninger og følelser, og derfor vil vi lytte til dig og handle efter bedste evne.

 

 

Køn og diversitet

 

Skolens ledelse tilstræber at vi på lærer- og personaleområdet har både køns- og racemæssig diversitet. Imidlertid er det hverken ønskeligt eller muligt for Filmhøjskolen at lave kvoter på dette område. Derfor må du, som elev, acceptere og have tillid til at skolens ledelse sammensætter det bedst mulige personale, indenfor de konkrete muligheder vi har til rådighed.

 

Filmhøjskolen er et trygt sted for elever, lærere og personale. På tværs af alder, køn, race, kulturel og seksuel orientering.

Filmhøjskolen danner ramme om kunstnerisk udfoldelse, fri debat og risiko for at man kan blive provokeret af synspunkter, som man ikke deler. På den måde er Filmhøjskolen en art fraktal af det samfund, som vi alle skal begå os i.

Trygheden peger altid i flere retninger. Den vigtigste tryghed er, i vores optik, trygheden i at kunne være sig selv. Nøgleordet på vores skole er gensidig respekt, på tværs af opdrag, opgave og funktion.

Derfor kommer den enkeltes tryghed ikke før den kollektive tryghed. Både som elev og som ansat skal man kunne agere frit og med afsæt i sine egne værdier, så længe man overholder skolens reglement.

Det individuelle sårbarhedsniveau vil ikke, på vores skole, afgøre, hvad den samlede elevgruppe kan/vil/må se og høre.

Filmhøjskolen deler ikke nødvendigvis et (filmisk)værks eventuelle udsagn.

Vi respekterer hvis en elev, af personlige årsager, ikke ønsker at se et værk. Vi har dog en forventning om at eleven, i givet fald, begrunder og giver besked om dette.

Vi mener, at man skal kunne overkomme at lade sig udfordre, og at man må kæmpe de kampe man finder væsentlige, indenfor rammerne af det fællesskab, der skal rumme alle. Det gælder i højskoleverden i almindelighed og i livet generelt.

Tiderne skifter. Det har de altid gjort. Vi er optaget af tidsånden, uden at være forelsket i den. Det skal forstås sådan, at vi som medarbejdere altid åbent forsøger at forstå, hvad der rører sig, men vi lader os ikke nødvendigvis diktere af de vinde der blæser.

Som elev og medarbejder er du fri, så længe du overholder skolens reglement. I dette 'frihedens rum' opstår både samtalen og debatten. Vi skal alle sammen kunne flytte os, og rykke os nærmere mod hinanden, så vi kan leve i fredelig sameksistens. Vi skal lytte og forsøge at forstå, uden ængstelse for at provokere eller sige noget forkert.

Du må kalde dig hvad du vil. Du må vælge det navn vi skal bruge, når vi råber dig op til morgensamlingen eller tiltaler dig i dagligdagen. Men du kan ikke forvente at ændre andres sprog og betegnelser. Vi er alle i en forandringsproces, og nogle har lettere ved at tilpasse sig tiden end andre. Det har vi en grundlæggende forståelse for på Filmhøjskolen. 

 

På filmhøjskolen sætter skolens ledelse de ydre rammer for hverdagen, det skal man som elev kunne respektere. Ordet er frit og vi forventer at du, som vi, kan leve med at forskellige holdninger og opfattelser godt kan trives side om side.

 

Besøg

Elever må gerne få besøg. Besøg skal dog altid aftales på forhånd og i god tid (min. tre døgn) forinden. Besøgende er elevens ansvar. Det betyder at den besøgende skal opføre sig efter skolens regler og at det er eleven der, som vært, sikrer dette. Besøgende der overnatter skal bo på værtselevens værelse og roomierne skal være indforstået med dette. Når du har aftalt besøg med skolens personale, skal du på forhånd indbetale kr. 100,- pr. døgn for din gæsts forplejning. Hvis skolen oplever at eleverne har besøg uden at det er aftalt med personalet, er det i yderste konsekvens hjemsendelsesårsag. Alle elever skal være trygge ved at de bor og socialiserer sig med dem, de er på højskole sammen med. Derfor skal der vises hensyn overfor at nogle elever kan føle sig utrygge  hvis der uden forudgående information er gæster i Bo- og Skolehus.  

 

Om Covid 19

Filmhøjskolen Møn tilstræber en fornuftspræget tilgang til COVID-19. Vi er samtidig underlagt nogle restriktioner fra regeringen, som vi selvsagt overholder.

Reglerne ændres løbende, så du skal være indstillet på at følge dem – vi sørger for at informere løbende. Fra personalets side gør vi alt hvad vi overhovedet kan, for at Corona-restriktionerne ikke forringer dit ophold unødigt. Men vi har brug for din hjælp og forståelse.

I praksis betyder Corona at:

·   Der gøres oftere rent og sprittes mere af

·   Der stilles større krav til oprydning i de lokaler vi bruger på skolen

·   Der forefindes specifik fordeling/brug af toiletter/bade

·   Der kræves løbende udluftning i alle lokaler

·   Besøg skal aftales på forhånd med personalet

Undervisning og faglig udvikling

 

Sæt dig mål!

Dit ophold på Filmhøjskolen Møn er en ny begyndelse! Vi er alle sammen optaget af film og filmproduktion, og du kan bruge højskoleopholdet til at starte på ny. Det er altså en mulighed for at gemme slidte vaner væk, og bruge opholdet til at opnå nogle konkrete mål, indenfor det sociale, det personlige eller det faglige. Du kan altid besøge forstanderens kontor til en personlig samtale om din udvikling, målsætninger og rejsen dertil!

 

Sådan evaluerer vi forløb og sådan reflekterer du over din egen læring.

 

Vi skaber rammerne, men det er dit eget ansvar, at få noget ud af undervisningen. Det er dine idéer, som skal op på lærredet, og det er din fremtid med film! Når det er sagt, så vil vi gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig med at skabe dine film, og finde din vej ind i filmbranchen. Rejsen til at blive en dygtig filmskaber handler i høj grad om at være i stand til at evaluere egen indsats og produkt, hver eneste gang du afslutter et forløb.
Hver gang et forløb slutter (eksempelvis 3 ugers teknisk intro), evaluerer vi sammen i ‘Ugen Der Gik’ eller på Højskoleonsdagen. Det gøres efter en fast skabelon.
​​
Læreren

1. Hvordan fungerede læreren?

2. Kan læreren blive en hjælp (eller netværk) for dig efterfølgende?

Forløbet

3. Hvad var essensen af forløbet – hvad handlede det – kort sagt – om?

4. Hvad føler du, at du har lært? Har du med forløbet nærmet dig et fagområde, som du vil arbejde med?

Perspektiv

5. Hvordan kan du, selvstændigt, arbejde videre med temaer eller områder i det, I har beskæftiget jer med? 

6. Har du et godt råd til skolen om hvordan forløbet kan blive bedre? 

Når Filmhøjskolen er i produktion

Når I går i produktion vil vi, i princippet, betragte jer som seks mindre produktionsselskaber, der alle er bosiddende i skolehuset, og som arbejder med en fast tilknyttet producent. 

Derfor skal I finde et selskabsnavn, alternativt kalde jeres produktionsgruppe jeres films navn (evt. arbejdstitel) Så vi kan tildele jer rum og ved hvor I er! 

I skal endvidere lave en holdliste med navne og funktioner i jeres gruppe - listen med produktionsnavn og hold, skal uploades i vores Facebook-gruppe inden onsdag i næste uge.

I får tildelt et produktionsafsnit, som hver dag opryddes og ugentligt rengøres - der vil, hver morgen, blive spurgt til jeres gruppe om jeres produktionsafsnit er ‘SKOLEKLAR’.

Jeres ‘rum’ skal fungere som et sted, hvor I alle kan være og hvor I kan holde møder, samlet eller i mindre grupper. Det er altså et ARBEJDSRUM - ikke en dagligstue. Rummet må ikke omarrangers uden forudgående aftale med Robin.

Udstyr må ikke være uden opsyn i produktionsperioden. Hvis I låner udstyr og det ikke er i brug, kan I låse det inde på jeres respektive værelser - og alternativt spørge Robin om han kan låse det inde i et rum her i huset.

PRODUKTIONSBIBLEN FILMHØJSKOLEN MØN

Filmhøjskolen betragter vi i perioder af semestret som et almindeligt produktionshus. Derfor gælder der nogenlunde samme regler som i et produktionsselskab. Vi har gjort det sådan af både praktiske og faglige grunde. Når vi arbejder professionelt efter faste regler, opnår vi bedre resultater. Hvis I er i tvivl om noget i forbindelse med produktionsforløbene er det altid bedre at spørge os, end at prøve selv. I sidste ende kan en beslutning I selv tager, og som ikke følger P-Biblen, betyde at jeres færdige produktion ikke kan blive vist på de kanaler vi benytter.

 

Her er nogle meget vigtige DO's and DONT's

 • Jeres produktionshold får tildelt et produktionsafsnit. Det er jeres arbejdsrum og det kan ikke skiftes ud med et andet. 

 • Rummet skal være ryddet og rent hver morgen klokken 9.00 (er det ikke i orden, blive I hentet og bedt om at gøre det med det samme)

 • Rummet må ikke ommøbleres og møbler må ikke fjernes fra jeres produktionsafsnit

 • Jeres producer tager ansvar for udstyr og rengøring/orden i jeres produktionsafsnit

 • Udstyr skal være låst inde i jeres skab, når det ikke bliver brugt - og altid om natten

 • I må IKKE søge eksterne midler til jeres produktion

 • I må ikke søge sponserede mad- og drikkevarer (heller ikke slik og snacks)

 • Hvis I søger hjælp lokalt;(på Møn) vil låne lokaler, have sponseret props eller arbejdskraft oa., skal det være aftalt med skolens ledelse INDEN. (vi forbeholder os ret til at sige nej)

Derfor skal du, når du producerer på Filmhøjskolen, følge nedenstående reglement:

 

A. Optagelser

 • Optagelser skal foregå på Møn: Find locations der gør det muligt for jer at finde egnet og ikke tidskrævende transport, da skolen ikke har køretøjer eller penge til dette.

 • Inden der skydes, skal der være medvirkende-kontrakter for alle deltagere (find kontrakten i vores facebookgruppe)

 • Der kan ydes støtte til relevante produktionsomkostninger op til kr. 750,- pr. produktion - maks. 250,- må benyttes på madvarer, snacks og sodavand(ingen på øl, vin og spiritus). Om en udgift er relevant afgøres af producenten(den, der fagligt er ansvarlig for det pågældende forløb). Udgifter der ønskes dækket aftales på forhånd med producenten og der skal være brugbare officielle bilag. Samtlige bilag skal samles og derudover skal der laves et regnskab i Excel, før penge kan udbetales.

 • I må ikke skyde i Bohuset i tidsperioden 21.00 – 9.00, da alle skal kunne regne med ro til at hvile. I må kun skyde på skolen og i Bohuset, når det er aftalt med skolens personale.

 • Hvis I låner et lokale til en eller flere scener, skal lokalet rengøres og føres tilbage til den tilstand I modtog det i. (se billederne på væggen) Dette skal ske umiddelbart efter endt optagelse.

 • Hvis I flytter noget ud fra et lokale som I har aftalt at låne til en scene eller andet, skal det på forhånd være aftalt med producenten.

 • Morgensamlinger er obligatoriske – også når der produceres på Filmhøjskolen.

B. Visning

 • Filmene skal afleveres gennem Plex i færdig stand inden filmvisningen er sat til at begynde (den stand og det klip/grade, der går ud på YouTube). Film der ikke er færdige, bliver ikke vist og ikke evalueret.

 • Alle film skal have clearet og underskrevne dokumenter for brug af musik – I kan ikke lave aftaler med kunstnere udover Upright Music (guide til clearing af UM findes i vores facebookgruppe), da disse ikke er sikrede mod blokering fra sociale medier. Hvis I selv kan producere unik musik til jeres film, kan I gøre dette, men det skal fremgå i credits.

 

C. Plakater, trailere m.v.

 • Når der produceres plakater skal skolens logo figurere på disse i originalfarve og mindst 5 cm i bredden.

 • Til alle større produktioner laves teaser/trailer-materiale, som en del af filmens markedsføringsstrategi, hvor Filmhøjskolens logo indgår i originalversion.

 

D. Udstyr og lokaler

 • I har ved semestrets start fået introduktion til brug af udstyret. Hvis i bryder reglerne vil det lånte udstyr kunne gå i stykker - i så fald er det jer selv der skal erstatte det.

 • Udstyrsskabet overtages mod underskrevet kontrakt. Øvrigt udstyr udlånes efter aftale med Line-produceren. Du må ikke kontakte skolens personale efter arbejdstid for at låne/aflevere udstyr.

 • Udstyr må ikke placeres uden opsyn på noget tidspunkt. Finder vi udstyr der tilhører skolen og som er uden opsyn, låser vi det inde og I kan ikke forvente at kunne låne det igen. Den der underskriver kontrakten har ansvar for det lånte udstyr og erstatningspligt for samme.

 • Der etableres i hver gruppe et værdisæt (som afleveres til producenten, inden produktionen går i gang) for samarbejdet og systematik, for orden i produktionsafsnittet. Derudover skal der aftales væren- og stillekultur i produktionsafsnittet, for at sikre at post-produktionsarbejdere og fagkonsulenter kan arbejde i gode omgivelser.

 

Benspænd i elevproduktionerne

I skal følge det gamle ordsprog: Tell what you know. Lav film om den virkelighed I kender, eller selv har oplevet.

Jeres film skal have én identificerbar hovedkarakter, der har en konkret, beskrivelig vilje og en defineret back-story.

Producenten fastsætter en maksimallængde på jeres film, og den skal overholdes.

Der skal være tænkt over, og beskrevet, hvad forholdet mellem de filmiske parametre er, så der er en gennemtænkt sammenhæng mellem manus/billede/lyd/klip osv.

Jeres film skal have personlighed; filmen skal være ’sin egen’

Jeres film skal formidle mindst én følelse, som seeren kan identificere: Afmagt, begejstring, forelskelse, raseri el. lign.

Der skal være tænkt over den naturlige handling i de enkelte scener.

 

Om udgivelse på Filmhøjskolen

 • En stor del af det at producere film, er at dine film skal møde et publikum. 

 • Når man er en del af Filmhøjskolen Møn, er man en del af et brand(FM). I filmbranchen kan det sammenlignes med et produktionsselskab. Det betyder at vi profiterer på hinandens arbejde og krediterer derfor hinanden. Det skal være klart og tydeligt for enhver, der ser/hører en produktion skabt på Filmhøjskolen Møn, at den er skabt på Filmhøjskolen Møn. Det skal også være muligt at identificere hvornår filmen er produceret, blandt andet ved at kreditere hhv. producent, fagkonsulenter og ledelse. Det udmønter sig i følgende punkter:

 • At vores motion-graphics-logo, i sin rene form dvs. uden filtre, altid er det første man ser i film produceret på Filmhøjskolen Møn.

 • I alle film skrives en takkeliste som end-credit. Herudover takkes jeres producent og de konsulenter, der har været inde over jeres film. Her takkes endvidere skolens højskoleproducer og forstander. Derudover kan I selv tilføje navne på folk, I ønsker at takke.

 • I alle film laves en afslutningstekst (sidste frame) på sort baggrund der lyder: Produceret af elever på Filmhøjskolen Møn fra hold: (eksempel E21)

 • Hvis en produktionsgruppe ønsker at indsende filmen til festivaler eller lign. koordineres det altid med forstanderen.

 

 

Skuespillerbank

Når vi går i produktion på afgangsfilmene, gør vi brug af skuespillere fra vores egen skuespillerbank. Den består af over 100 individer landet over. Har du en ven eller veninde, som du vil gøre brug af, eller som vil prøve kræfter med faget, så kan de tilmelde sig herinde: https://www.skuespillerbank.dk/.
Når vi anvender skuespillere fra banken er det under følgende konditioner:
De bekræfter på forhånd, at de er indforståede med medvirkende-kontrakten:
- Vi betaler deres togbillet fra Sjælland. (Alternativt benzinpenge á 150 kr. per vej)
- De overnatter i rum sammen på skolen.
- De spiser 3 daglige måltider fra højskolens køkken.
Når det bliver aktuelt for dig at caste fra Skuespillerbanken, vil du få udleveret en castingmanual med fremgangsmetode.

 

 
 
 
 
 
SEMESTEROVERSIGT.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UGEHJUL 2022.jpg
 
 
 
 
 
 
 

Castingmanual

Noget af det sværeste under filmoptagelserne er at spille. For at kunne blotte sig selv foran kameraet og hele filmholdet (som de ikke kender) er det altafgørende at spilleren har et trygt rum omkring sig. Det  trygge rum skaber vi allerede i castingfasen på vores film, ved at vise spillerne respekt. Når vi beder folk om at lave et selftape skal de først øve scenen, sætte et kamera op og optage flere takes af den. Det vi beder dem om er tidskrævende, så sørg for ikke at spilde nogens tid. 

Castingen er noget som producer er ansvarlig for at afvikle. Altså er det produceren, der står for at skrive et casting call ud til spillere.  Når I har fået materialet er det instruktøren der vælger spillerne, i samarbejde med produceren. 

 1. Send et casting call ud til de potentielle spillere via deres mail i Skuespillerbanken. 

 2. Castingen skal være et selftape og tage udgangspunkt i en dialogscene fra manus, som I sender med. (2-3 sider max.)  Bed spillerne om at sende 2 takes af hver af de følgende: et close up og en total version af scenen. Ikke færre eller flere takes. 

 3. Giv dem en kort logline om jeres fortælling på skrift, og kom med en kort karakterbeskrivelse.

 4. Giv dem en deadline (dato og klokkeslæt)  for aflevering af deres selftape. 

 5. De skal have minimum 48 timers varsel fra casting call til aflevering. 

 6. Giv dem en deadline for hvornår I vender tilbage med et svar til dem.

 

VED AFSLAG

 

 1. Kommentér ikke spillernes performance, men kom med en høflig forklaring omkring jeres valg af en anden til rollen. Husk at både I - elever fra Filmhøjskolen- og de - skuespillerne, er ved at lære jeres fag at kende, så respektér hinandens ståsted. Man ved aldrig, om jeres veje krydses igen.

 

VED ACCEPT

1. Send en mail og aftal et digitalt møde med de spillere I har valgt.

2. Send medvirkende aftalen til dem og få skuespilleren til at bekræfte at de er indforståede med medvirkendekontrakten og konditionerne:

 • Vi betaler deres togbillet fra Sjælland. (Alternativt benzinpenge á 150 kr. per vej) Transportudgift til skuespillerne dækkes mod refundering af togbillet eller benzinpenge. Bilag herfor skal vedlægges det samlede regnskab.

 • De overnatter i rum sammen på skolen.

 • Tre daglige måltider fra højskolens køkken.

3. Først nu kan instruktør og producer introducere dem til resten af holdet.

4. Lær dem at kende og husk at castingen kun er et visitkort.

 

 

Udlån af udstyr 

Når vi går i produktion gør vi det samtidigt, det betyder at alt udstyret vil blive udlånt på samme tid. Du booker via Robin og det er ham der sætter rammerne for al udlån. Hvordan udstyret fordeles mellem grupperne afgøres af din lærer og Robin. 

Du kan kontakte Robin, hvis du er i tvivl om, hvad du skal bruge til at gennemføre dine optagelser. OBS: Hvis du vil være sikker på, at have udstyret til din optagedato, skal du sørge for at booke det et par hverdage før.

 

Upright Music

Gå til: https://search.upright-music.com

 • Klik på den lilla “Sign Up Now!” knap i øverste højre hjørne.

 • Udfyld skabelonen og tryk ”Create New Account” (under ’Company’ noteres det at du er elev på Filmhøjskolen Møn).

 

Vi godkender din konto hurtigst muligt (inden for normal arbejdstid), og så er du klar til at dykke ned i musikken.

 

SØG MUSIK

 • Brug fritekst søgefeltet til (på engelsk) at søge efter hvilken som helst genre, stemning, instrument, periode, produktionstype osv. (fx pop, acoustic, guitar, positive etc.).

 • Du kan indsnævre din søgning yderligere ved at vælge tags (emneord), playlister, albums, titler – enten i fritekst eller via de forslag, som systemet automatisk giver dig af forslag i forbindelse med din søgning.

 • Find flere lignende tracks fx ved brug af “More like this” funktionen i højre side af hvert track.

 • Sektionerne PLAYLISTS og især GENRE, MOOD & KEYWORD kan være gode kilder til inspiration – særligt hvis man ikke helt ved, hvilken retning man gerne vil gå i.

 

DEL OG DOWNLOAD

 • Download tracks direkte eller opret et projekt, som kan blive delt eller downloadet på én gang senere.

 • Se din downloadhistorik og dine bulk-downloads under din profil (Dit brugernavn i øverste højre hjørne “Downloads”).

 

UPRIGHT MUSIC – MUSIKRAPPORTERING

 • Gå til: http://reporting.upright-music.com

 • Opret en ny konto (“Create a new account”) – bemærk at du ikke kan bruge dit login fra Upright Music Search, men du må gerne benytte samme brugernavn og password til at oprette den nye konto

 • Udfyld de 4 sider i rapporteringsskabelonen (notér venligst at filmen er en elevproduktion fra Filmhøjskolen Møn)

 • Klik på ”Send”, og du modtager herefter et ”Music Cue Sheet” som PDF på din mail

 

KREDITERING

 • Hvor det er muligt skal Upright Music på hver enkelt produktion krediteres på følgende måde:

 • "Track titel" (Efternavn/e på komponist/er)

 • Upright Music | Label

 • Licensed from Upright Music

 

UPRIGHT MUSIC KORT FORTALT

Upright Music er Nordens førende, uafhængige leverandør af produktionsmusik – musik af høj kvalitet, i alle tænkelige genrer. Vores repertoire består af 675.000+ originale sange – det største, mest dynamiske og mangfoldige repertoire på markedet. Rigtige musikere, rigtige instrumenter, autentiske vintage optagelser, store Hollywood orkestre osv. Inkluderer også kendte artister såsom: Brian Eno, Goldie, Brand New Heavies, Daniel Lanois (producer for U2, Sting). 5.000 – 10.000+ nye sange hver måned fra 280+ internationale labels, som konstant udgiver ny, frisk musik Etableret i 1999, og fortsat med base i København.

 

 

Projektelev

 

Filmhøjskolen tilbyder nuværende og tidligere elever at gå på Filmhøjskolen i yderligere et semester. 

Projektelever bor, spiser og følger de samme tider, som resten af skolen. I udgangspunktet er semestret tilrettelagt således, at eleven følger den allerede tilrettelagte semester-undervisning, med undtagelse af udvalgte uger hvor der er et andet fagligt fokus end det der findes på det ordinære semester. I disse uger har projekteleven i stedet et fokus på egne projekter, manuskriptudvikling og møder med film- og tv-branchen. Der er et begrænset projektelev-pladser. Projektelevgruppen skal også se deres 2. semester som et forløb hvor de fokuserer på at danne et lille uafhængigt produktionsselskab. Derfor er der lagt stor vægt på selvstyring og arbejde med individuelle projekter inden for gruppen. Projektelevgruppen skal dog, i semestrets sidste fase, flette ind og lave en større produktion, når den øvrige elevgruppe går i produktion (typisk de sidste 7 uger i et semester).

Hvis du er interesseret i at blive projektelev kan du tage kontakt til forstanderen.

 

Outro-ugen

 

Outro-ugen er den sidste uge af dit højskoleophold. Det er en uge hvor der er tid til at rydde op, gøre rent, sige farvel og hvor vi har nogle faste traditioner. Vi har altid en farvel-session hos forstanderen og producent siger farvel og det faste personale med køkkenet i spidsen siger farvel. Den sidste dag på skolen er fredag. Her tager elever hjem. Enkelte elever kan ikke finde gode transportmuligheder fredag, men da skolen på dette tidspunkt er klargjort til næste semester, kan vi kun tilbyde overnatning i sovesal for de få elever der har behov for det. Den øvrige skole er låst af.

 

Filmhus Møn

I Skolehusets venstre side finder du Filmhus Møn. Filmhus Møn er en selvstændig enhed, der tilbyder professionelle filmfolk og tidligere elever at komme til Møn og enten udvikle, skyde eller færdiggøre film. Vi udlåner endvidere lokaler i Filmhuset til gæster og lærere, ligesom vi, i de skydedage I har på jeres fiktionsforløb, tilbyder skuespillere overnatning i Filmhus Møn. 

Men Filmhus Møn er ikke et sted eleverne frit kan bruge og færdes i. Undervisning, udviklingsarbejde og optagelser foregår i Skolehusets højre side.

Links til Filmhøjskolens sociale medie

Filmhøjskolens Medium

 

Medium er en platform for artikler. Det er her man som interesseret kan dykke ned i de mere end hundrede gode historier fra skolens hverdag. Her beskrives alt fra projekter, opgaver, afgangsfilm, besøg, kærlighedshistorier fra skolen, køkkenets filosofi, tidligere elevers liv i branchen, portrætter af lærere og meget andet.

 

Filmhøjskolens YouTube Kanal

 

På vores YouTube kanal finder du mere end 200 elevproduktioner. Det er altså her du kan se frugten af den mere faglige læring ved et Filmhøjskoleophold. Her er både øvelser, fiktionskortfilm(afgangsfilm) og dokumentarfilm. Alt sammen med Møn som den smukke kulisse.

 

Filmhøjskolens facebookside

 

Facebook er den daglige storytelling-platform for skolen. Facebook opdateres med nye historier hver uge. Vi formidler både hvad der sker på skolen, annoncering, inside viden om nye tiltag i filmvækstlagene, lykønskninger til tidligere elever, der lander i jobs, får filmstøtte eller kommer ind på en drømmeuddannelse - og naturligvis meget andet.

 

Filmhøjskolens Instagram

 

Instagram er en lidt mere flygtig og billedbaseret platform, der primært formidler den ‘vibe’ der er på vores skole. Instagram er et væsentligt element i vores rekrutteringsarbejde, og eleverne er selv aktive i at vedligeholde Instagram.

 

Talefilm

 

På talefilm laver vi videopodcasts om film og filmfolk, der har fast eller løs tilknytning til skolen. Det er en mere fagligt baseret platform for os – et langsomt medie. Alle talefilm er samtaler, og disse samtaler formidles også videre til afspilning på hhv. Spotify og Itunes.

 

Filmhøjskolens skuespillerbank

 

Skuespillerbank.dk er skolens forum for unge skuespillere, der ønsker at spille med i vores filmproduktioner. Fra starten har tiltaget været en succes med mange tilmeldinger og flere følger.

 

Meld dig til Filmhøjskolens skuespillerbank

 

Hvis man ønsker at være skuespiller melder man sig via et link og så oplistes man på denne side, som stilles til rådighed for vores elever. Banken åbnes først efter at eleverne har haft undervisning af en caster.

 

Os fra Filmhøjskolen

 

’Os fra Filmhøjskolen’ er et facebookforum for tidligere elever og andre interessenter i unges filmproduktion. Her smider skolen jobopslag, konkurrencer, filmfestivaler og indkaldelser af uddannelsesansøgninger fra filmskoler op. Det er også her tidligere elever finder hinanden og skaber både netværk og laver samarbejde om konkrete produktioner. Ugentligt er der tidligere elever, der søger en fotograf, lysassistent og lignende i det forum ’Os fra Filmhøjskolen’ er blevet over tid.

 

Filmhus.com

 

Er Filmhøjskolens udviklingsbase for ny og uafhængig film skabt af både vækstlag og professionelle. På filmhus.com kan man se hvilke muligheder vi tilbyder for at arbejde, bo og skabe i vores fantastiske filmhus.